1Jn 1

Vypočuj si kapitolu
1
2
3
4
5
Stiahni si kapitolu

1Jn 1

<p>Úvod, 1,1-5</p>
<p>I. Kráčať vo svetle, 1,6 - 2,29</p>
Úvod*
1Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. 2- Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 3Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. 4A toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. 5A toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy. 6Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu. 7Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.
Skončiť s hriechom.
8Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. 9Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. 10Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo.