2Kor 6

Vypočuj si kapitolu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Stiahni si kapitolu

2Kor 6

Sme Boží služobníci.
1Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. 2Veď hovorí: "V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol." Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy! 3Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie, aby táto služba bola bez hany. 4Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach, 5pod ranami, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdení a v pôstoch; 6v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej láske, 7v slove pravdy, v Božej moci; zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, 8slávou aj potupou, zlou aj dobrou povesťou; ako zvodcovia, ale pravdiví, 9ako neznámi, a predsa dobre známi, akoby zomierajúci, a hľa, žijeme, ako trestaní, ale nie usmrtení, 10akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí.
Výstraha pred pohanstvom.
11Pre vás, Korinťania, otvorili sa naše ústa a rozšírilo naše srdce. 12Nie v nás máte málo miesta, ale vo svojom srdci máte málo miesta. 13Hovorím ako svojim deťom: Odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy. 14Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! 15Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! 16A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: "Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 17A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem 18a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán."