Ex 15

Ex 15

Víťazná pieseň
1Vtedy Mojžiš a Izraeliti zaspievali Pánovi túto pieseň: "Spievať budem Pánovi,lebo vznešený, slávne vznešený je:koňa i povoz zmietol do mora. 2Moja sila a moja udatnosť je Pána stal sa mi spásou.Toto je môj Boh, budem ho velebiť,Boh môjho otca, budem ho chváliť. 3Pán je bojovník,Pán je jeho meno. 4Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do moraa jeho vyberaní vodcovia sa potopili v Červenom mori. 5Vlny ich pokryli,klesli sťa kameň do hlbín. 6Tvoja pravica, Pane, čo vynikáš mocou,tvoja pravica, Pane, nepriateľa zasiahla. 7Svojou nesmiernou vznešenosťouzničil si svojich protivníkov,vyslal si svoj hnev, čo ich strávil sťa plevu. 8Dychom tvojho rozhorčenia nahromadili sa vody,prúdy ako hrádza stáli,nakopili sa vprostred mora vlny. 9Nepriateľ si povedal: »Zaútočím, dochytím,rozdelím korisť, uhasí sa moje zúrenie.Vytasím svoj meč,zmocní sa ich moja ruka.« 10Zadul si svojím vetrom: pokrylo ich more,potopili sa sťa olovovo vodách búrlivých. 11Kto je rovný tebe medzi bohmi, Pane,kto je rovný tebe, čo vynikáš svätosťou?Si hrozný v pochvalných činoch a robíš zázraky. 12Vystrel si svoju pravicua zem ich prehltla. 13Vo svojej priazni si viedol ľud, čo si vykúpil,svojou silou si ho viedolk svojmu svätému príbytku. 14Dopočuli sa národy a zhrozili sa:obyvateľov Filištínska pochytila hrôza. 15Vtedy sa preľakli kniežatá Edomu,vojvodcov moabských prenikol strach.Stŕpli kanaánski obyvatelia všetci, 16doľahla na nich úzkosť a strach:pre silu tvojho ramenastuhli na kameň. Tak prechádzal tvoj ľud, Pane,tak prechádzal ľud, ktorý si si prisvojil. 17Voviedol si ich a osadil si ichna svojom vlastnom vrchu,na mieste, ktoré si prichystal za bývanie sebe, Pane,vo svätyni, ktorej základy kládli tvoje ruky. 18Pán bude kraľovať naveky a navždy!" 19Keď teda faraónove kone s vozmi a záprahmi vošli do mora, Pán dal morským vodám privaliť sa na nich, kým Izraeliti prešli stredom mora po suchu. 20Aj Áronova sestra, prorokyňa Mária, vzala do rúk bubienok a všetky ženy išli za ňou s bubienkami a s tancom. 21Mária im predspevovala: "Spievajte Pánovi,lebo je veľmi vznešený!Koňa i pohoničahodil do mora."
Od Červeného mora do Máry a Elimu
22Potom sa Mojžiš s Izraelom pohol od Červeného mora a tiahli cez púšť Sur. Tri dni šli po púšti a nenašli vodu. 23Došli do Máry, ale vodu z Máry piť nemohli, lebo bola horká. Preto sa aj volá Márá (Horkosť). 24A ľud reptal proti Mojžišovi: "Čo budeme piť?" 25On volal k Pánovi a Pán mu ukázal drevo, a keď ho hodil do vody, vody zosladli. Tam im dal zákon a právo a tam ich podrobil skúške. 27Nato prišli do Elimu, kde bolo dvanásť vodných prameňov a sedem paliem. Tam sa teda utáborili pri vode.