Ez 31

Ez 31

Pyšný céder sa vyvalí. -
1V jedenástom roku, prvý deň tretieho mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 2"Syn človeka, povedz faraónovi, kráľovi Egypta, a jeho zástupu: »Komu sa podobáš svojou veľkosťou?« 3Pozri, cédrom na Libanone jekrásnovetvým, korunu má tienistú,vzrast má vysoký,vrcholec mu čneje z húšťavy. 4Od vôd vzrastá, výšku mu dala priepasť,ktorá mu pôdu obkľúčila prúdmia svoje toky vyliala na všetky stromy poľa. 5Preto vzrastom prevýšilvšetky stromy na poli,vetvy sa mu rozrástli,konáre sa roztiahliod hojnej vody. 6Na konároch, keď ich roztiahol,hniezdili všetky vtáky neba,pod jeho vetvami rodilivšetky poľné zvieratá,v jeho tôni bývalirôzne početné kmene. 7Prekrásny bol svojou veľkosťou,ratolesti keď si roztiahol,veď mal korenev hojnej vode. 8Cédre v Božej záhradesa mu nevyrovnali,cyprusy sa nepodobali jeho konárom,platan nemal vetvy ako on,nijaký strom v Božej záhrademu nebol krásou podobný. 9Krásnym som ho urobil,bohatým na konáre,že mu závideli všetky stromy Edenu,čo sú v Božej záhrade. 10Preto takto hovorí Pán, Jahve: Pretože je na vzrast vysoký, svojím vrcholcom sa vzpína až medzi oblaky a pre výšku sa mu vzdúva srdce: 11dal som ho do ruky mocnému národu, nech s ním nakladá; pre jeho zločin som ho odohnal. 12Vyťali ho cudzinci, najsilnejšie národy, a pohodili ho. Na vrchy a do všetkých dolín padali jeho konáre, dolámali sa mu vetvy do všetkých riečíšť zeme, z jeho tieňa odišli všetky národy, odvrhnú ho. 13Na jeho vývrate bývali všetky vtáky neba a na jeho vetvách boli všetky zvieratá poľa, 14aby sa nijaký strom pri vode nevyvyšoval pre svoj vzrast a aby sa svojím vrcholcom nevypínal medzi oblaky. Pre svoju výšku nech sa nespolieha na seba nič, čo pije vodu, pretože všetci budú vydaní na smrť, do podzemia, medzi ľudských synov, k tým, čo zostupujú do jamy. 15Toto hovorí Pán, Jahve:V deň, keď do podsvetia zostúpil,smútok som nariadil,more som do neho zahalila jeho toky som zahatil,že množstvo vody tiecť prestalo.Libanon som odial do čiernaa stromy na poli vyschli preň. 16Rachotom jeho pádu som podesil národy, keď som ich strčil do podsvetia k tým, čo zostupujú do jamy. A v podsvetí sa potešili všetky stromy Edenu, vyberané a najlepšie z Libanonu, všetky, čo pijú vodu. 17Lebo aj tie zostúpili s ním do podsvetia k tým, čo ich prebodol meč, aj jeho pomocníci, ktorí spočívali v jeho tôni medzi národmi. 17Lebo aj tie zostúpili s ním do podsvetia k tým, čo ich prebodol meč, aj jeho pomocníci, ktorí spočívali v jeho tôni medzi národmi. 18Tak, komuže si sa podobal vznešenosťou a veľkosťou medzi stromami Edenu? Zrútil si sa so stromami Edenu do podsvetia. Medzi neobrezancami ležíš s tými, čo ich prebodol meč. To je faraón a celý jeho zástup," hovorí Pán, Jahve.