Gn 3

Gn 3

Pokúšanie a hriech
1No had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: "Naozaj povedal Boh: »Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!«?" 2Žena odpovedala hadovi: "Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, 3ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal: »Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!«" 4- Tu povedal had žene: "Nie, nezomriete, 5ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo." - 6A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol.
Následky hriechu a trest
7I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zásterky. 8A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady. 9I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: "Kde si?" 10On odpovedal: "Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý, a preto som sa skryl." 11Vravel mu: "Kto ťa upozornil, že si nahý?! Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?!" 12Adam odpovedal: "Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol." 13Potom povedal Pán, Boh, žene: "Prečo si to urobila?!" A ona odpovedala: "Had ma naviedol, i jedla som."
Potrestanie a prísľub Mesiáša: prvá blahozvesť - protoevanjelium
14Tu povedal Pán, Boh, hadovi: "Preto, že si to urobil, prekliaty budešmedzi všetkým dobytkoma medzi všetkou poľnou zverou!Na bruchu sa budeš plaziťa prach zeme hltať po celý svoj život! 15Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom,ono ti rozšliape hlavua ty mu zraníš pätu." 16Žene povedal: "Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť;v bolesti budeš rodiť detia hoci budeš po mužovi túžiť,on bude vládnuť nad tebou." 17A Adamovi povedal: "Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: »Nesmieš z neho jesť!«, nech je prekliata zem pre teba;s námahou sa z nej budeš živiťpo všetky dni svojho života. 18Tŕnie a bodľačie ti bude rodiťa ty budeš jesť poľné byliny. 19V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb,kým sa nevrátiš do zeme,z ktorej si bol vzatý,lebo prach si a na prach sa obrátiš!" 20Adam nazval svoju ženu menom Eva (Život), lebo sa stala matkou všetkých žijúcich.
Výkon trestu
21Pán, Boh, urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich. 22Potom im Pán, Boh, povedal: "Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol, a nežil naveky!" 23A Pán, Boh, ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. 24Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života.