Hebr 1

Vypočuj si kapitolu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Stiahni si kapitolu

Hebr 1

<p>Prológ, 1,1-4</p>
Vznešenosť vteleného Božieho Syna.
1Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. 2V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. 3On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; 4a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni.
<p>I. Kristus je väčší ako anjeli, 1,5 - 2,18</p>
Dôkazy z Písma.
5Veď kedy komu z anjelov povedal: "Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil" a opäť: "Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom"? 6A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: "Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli." 7Anjelom zasa hovorí: "On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi." 8Ale Synovi: "Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. 9Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť; preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov." 10A: "Ty, Pane, si na počiatku stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. 11Ony sa pominú, ale ty zostaneš a všetci sťa odev zostarnú, 12zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú." 13A kedy ktorému z anjelov povedal: "Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám"? 14Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu?