Jer 12

Jer 12

Prečo sa darí hriešnikom?
1Pravdu máš ty, Pane,keď sa súdim s tebou,jednako chcem s tebou hovoriť o práve:Prečo sa darí ceste zločincov,v pokoji si žijú všetci odbojníci? 2Zasadil si ich a zakorenili sa,rástli a priniesli ovocie;si blízky ich ústam,ale ďaleký ich srdcu. 3Ty ma však, Pane, poznáš, vidíš ma,skúmaš, aké mám voči tebe srdce.Veď ich ako ovce na jatkua zasväť ich pre deň zabíjania! 4Dokedy bude smútiť zema vädnúť zeleň všetkých polípre zlobu jej obyvateľov?Hynú zvieratá i vtáctvo,lebo vravia: "Nevidí našu budúcnosť."
Pánova odpoveď
5"Ak ustaneš, keď bežíš s pešiakmi,ako sa budeš pretekať s koňmi?Keď dôveruješ len bezpečnej krajine,čo budeš robiť v húštinách Jordánu? 6Veď i tvoji bratia, dom tvojho otca,aj tí sa odvrátili od teba,aj oni kričia za tebou naplno;never im, keď hovoria k tebe láskavo."
Žalospev Pánov
7"Opustil som svoj dom,odvrhol svoje dedičstvo,vydal som miláčika, svoj ľud,do rúk jeho nepriateľov. 8Moje dedičstvo je ku mneako lev v lese:pozdvihlo proti mne svoj hlas,preto ho nenávidím. 9Strakatý vták je pre mňa moje dedičstvo,dravce sú vôkol neho:Nože, zhromaždite všetku poľnú zver,poberte sa k pokrmu! 10Mnohí pastieri mi spustošili vinohrad,pošliapali mi dedičstvo,obrátili moju nivu rozkošnúna znivočenú púšť. 11Obrátili ju na púšť,smúti spustošená predo mnou;celá krajina je zničená,ale nik si to k srdcu neberie." 12Na všetky hole na pustatineprichádzajú lúpežníci.Lebo Pán má meč, ktorý požieraod jedného konca zeme po druhý;nijaké telo nemá pokoja. 13Siali pšenicu, no žali tŕnie,namáhali sa bez výsledku,utŕžili hanbu so svojou úrodoupre Pánov blčiaci hnev.
Proti zlým susedom Júdska. -
14Toto hovorí Pán: "Proti všetkým podlým susedom, ktorí siahali na dedičstvo, ktoré som dal svojmu ľudu, Izraelovi: Hľa, vytrhnem ich z ich krajiny a Júdov dom vytrhnem sprostred nich. 15A keď ich už vytrhnem, znovu sa zľutujem nad nimi a vrátim každého k jeho dedičstvu, každého do jeho krajiny. 16A až sa priučia cestám môjho ľudu a budú prisahať na moje meno: »Ako žije Pán!« - tak ako oni naučili môj ľud prisahať na Bála -, budú upevnení uprostred môjho ľudu. 17Ale ak nebudú počúvať, vykorením ten národ, vykorením a znivočím," hovorí Pán.