Jer 15

Jer 15

Neúprosný Boh. -
1Pán mi povedal: "Keby Mojžiš a Samuel stáli predo mnou, moja duša nie je pre tento ľud. Pošli ich preč odo mňa, nech odídu! 2A ak sa ťa opýtajú: »Kdeže pôjdeme?« odpovieš im: Toto hovorí Pán: Kto je pre smrť, na smrť,kto je pre meč, pod meč,kto je pre hlad, na hlad,kto je pre zajatie, do zajatia. 3Štyri pokolenia vzbudím proti nim - hovorí Pán: meč, aby zabíjal, psy, aby vláčili, vtáky nebies a zverinu zeme, aby žrali a ničili. 4A urobím ich postrachom všetkých kráľovstiev zeme pre Manassesa, syna Ezechiášovho, kráľa júdskeho, pre to, čo robil v Jeruzaleme.
Boh bude trestať
5Nuž, ktože sa zmiluje nad tebou, Jeruzalem?A ktože ťa bude ľutovať?Kto sa u teba ohlásispýtať sa: »Ako sa máš?« 6Ty si ma odvrhol, hovorí Pán,chrbát si mi ukázal,nuž vystrel som proti tebe ruku a zničím ťa,zunoval som zľutúvať sa. 7Budem ich viať vejačkouv bránach krajiny,zbavím detí, znivočím svoj ľud:nevrátili sa zo svojich ciest. 8Mám u nich viac vdov,ako je piesku v mori,proti matkám mladíkovprivediem ničiteľa na pravé poludnie,znenazdajky na nich uvalímhrôzu a zdesenie. 9Sedemnásobná rodička uvädla,vydýchla dušu,ešte za dňa jej zašlo slnko,zahanbená je a potupená. Čo zvýši z nich, to vydám mečupred ich nepriateľmi," hovorí Pán.
Žaloby proroka
10Beda mi, mať moja, že si ma zrodila,muža škriepok a muža hádok pre celú krajinu.Nepožičiaval som, ani neprijal pôžičku,jednako ma preklínajú všetci. 11Nech je tak, Pane, slúžil som ti dobrea naliehal som na tebav čase nešťastia a v čase úzkostiaj za nepriateľa. 12Či sa zlomí železo, železo zo severu a kov? 13("Tvoj majetok a tvoje poklady dám na lúpež bez náhrady za všetky tvoje hriechy a na celom tvojom území. 14A urobím ťa otrokom tvojich nepriateľov v krajine, ktorú nepoznáš, lebo sa rozpálil môj hnev a blčí proti vám.") 15Ty to vieš, Pane, pamätaj na mňa, navštív ma,pomsti sa za mňa na mojich prenasledovateľoch,pre svoju zhovievavosť nedaj ma uchvátiť,vedz, že pre teba znášam potupu. 16Našli sa tvoje slová a zjedol som ich,tvoje slová sú mi slasťou a radosťou srdca,veď sa nazývam tvojím menom,Pane, Bože zástupov. 17Nevysedávam v krúžku rozosmiatych,aby som plesal…Po tvojej ruke sedím osamelý,lebo si ma naplnil nevôľou. 18Prečo je moja bolesť bez koncaa moja rana nevyliečiteľná,nechce sa zahojiť?Azda si mi klamným potokom,na vodu ktorého sa nemožno spoľahnúť? 19Preto takto hovorí Pán:"Ak sa obrátiš, obrátim ťa,budeš stáť predo mnou;ale oddelíš vzácne od bezcenného,budeš akoby mojimi ústami.Nech sa títo obrátia k tebe,ale ty sa neobracaj k nim! 20Urobím ťa pre tento ľudpevným múrom kovovým;budú proti tebe bojovať, no nepremôžu ťa,lebo s tebou som ja, aby som ťa spasila oslobodil, hovorí Pán. 21Vyslobodím ťa z rúk zločincova vykúpim z moci násilníkov."