Jer 20

Jer 20

.
1Lenže kňaz Pášur, syn Imerov - bol dozorca, hodnostár v dome Pánovom -, počul, keď Jeremiáš ohlasoval toto proroctvo. 2Vtedy dal Pášur proroka Jeremiáša zbičovať a dal ho vložiť do klady, ktorá bola vedľa Hornej, Benjamínovej brány, pri Pánovom chráme. 3Nasledujúce ráno však Pášur Jeremiáša z klady vypustil. A Jeremiáš mu povedal: "Pán ťa nebude volať Pášur, ale »Hrôza zôkol-vôkol«. 4Lebo toto hovorí Pán: Veru, urobím ťa hrôzou tebe samému a všetkým tvojim priateľom. Padnú pod mečom svojich nepriateľov a tvoje oči budú hľadieť na to. Celého Júdu však vydám do rúk babylonského kráľa, presídli ich do Babylonu a pobije ich mečom. 5A vydám všetok majetok tohto mesta, všetok jeho zisk i všetky jeho cennosti; aj všetky poklady júdskych kráľov vydám do rúk ich nepriateľov, vyplienia ich, vezmú a odnesú do Babylonu. 6A ty, Pášur, aj všetci obyvatelia tvojho domu pôjdete do zajatia. Do Bábelu pôjdeš, tam zomrieš a tam ťa pochovajú, teba i všetkých tvojich priateľov, ktorým si falošne prorokoval."
Trpká ponosa proroka
7Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť,uchopil si ma a premohol.Som na posmech celý deň,každý sa mi posmieva. 8Kedykoľvek hovorím, len kričím:"Násilie a lúpež!" volám.Veď Pánovo slovo mi slúžina hanbu a výsmech celý deň! 9I myslel som: "Nespomeniem si naňa nebudem viac hovoriť v jeho mene,"ale v srdci mi bol sťa horiaci oheň,zovretý v mojich kostiach;namáhal som sa, aby som to vydržal,no nevládal som. 10Veď počúvam potupy mnohých(hrôza zôkol-vôkol):"Udávajte, nech ho oznámime!"Aj každý, kto mi bol priateľom,striehne na môj pád:"Hádam sa dá zviesť, premôžeme hoa vypomstíme sa na ňom!" 11Ale Pán je so mnou ako mocný hrdina,nuž moji prenasledovatelia sa potknú a nič nezmôžu,zahanbia sa veľmi, že nič nedosiahli,hanbou večnou, nezabudnuteľnou. 12Pane zástupov, čo skúmaš spravodlivého,čo prezrieš myseľ a srdce,nechže vidím na nich tvoju pomstu,veď som tebe zveril svoj spor. 13Spievajte Pánovi,oslavujte Pána,veď život bedára vytrholz ruky zločincov!
Prorok zlorečí svojmu osudu
14Prekliaty deň, v ktorý som sa narodil!Deň, v ktorý ma porodila matka,nech nie je požehnaný! 15Prekliaty muž, ktorý oznámil môjmu otcovi:"Dieťa sa ti narodilo, chlapček!" -a naplnil ho radosťou. 16Nech je muž ten ako mestá,ktoré rozvrátil Pán bez milosti.Za rána nech počuje krika lomoz v poludňajšom čase! 17Pretože ma neusmrtil v lone,aby mi bola matka hrobom,jej život večne ťarchavý. 18Prečože som vyšiel z lonavidieť bolesť a utrpenie,aby sa v hanbe míňali moje dni?