Jer 30

Jer 30

Budúca spása Izraela
Oslobodenie vo veľký deň Pána. -
1Slovo, ktoré Pán povedal Jeremiášovi: 2"Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Napíš si do knihy všetky slová, ktoré som ti povedal. 3Lebo, hľa, prídu dni, vraví Pán, keď obrátim osud svojho ľudu, Izraela a Júdu, hovorí Pán, a navrátim ich do krajiny, ktorú som dal ich otcom, i budú ňou vládnuť." 4Toto sú slová, ktoré Pán hovoril o Izraeli a o Júdsku: 5"Áno, toto hovorí Pán: Počuli sme strašný hlas;úzkosť a niet pokoja. 6Spytujte sa, pozrite,či porodí muž?Prečo vidím, že každý mužmá ruky na bedrách sťa rodičkaa každá tvár sa zmenila, zbledla. 7Ach, veľký je to deň,podobného mu niet,je to čas úzkosti pre Jakuba,ale vyslobodí sa z toho. 8V ten deň, hovorí Pán zástupov, zlámem jarmo, ktoré má na šiji, a jeho putá roztrhám, že ho nebudú viac zotročovať cudzinci. 9Pánovi, svojmu Bohu, budú slúžiť a svojmu kráľovi Dávidovi, ktorého im ustanovím. 10Ty sa však neboj, sluha môj, Jakub,hovorí Pán,nestrachuj sa - Izrael,lebo, hľa, ja ťa zachránim z diaľkya tvoje potomstvo z krajiny zajatia;i vráti sa Jakub a odpočinie si,v bezpečí bude, nezastraší ho nik. 11Veď som s tebou ja, hovorí Pán,aby som ťa zachránil.Áno, zničím všetky národy,medzi ktoré som ťa roztrúsil,iba teba nezničím,ale budem ťa karhať spravodlivoa bez trestu ťa nenechám.
Národ sa vylieči
12Lebo toto hovorí Pán:Nezhojiteľný je tvoj úraz,nevyliečiteľná tvoja rana. 13Nik sa nechce ujať tvojho vredu,nemáš lieku na zhojenie. 14Všetci tvoji milovníci zabudli na teba,nevyhľadávajú ťa;veď som ťa udrel nepriateľskou ranou,príkrym karhanímpre množstvo tvojich hriechov,silu tvojich zločinov. 15Čo kričíš pre svoj úraz? -Tvoja bolesť je nezhojiteľná;pre množstvo tvojich hriechov,silu tvojich zločinovsom ti to urobil. 16Ale všetci, čo ťa hlcú, budú pohltení,všetci tvoji nepriatelia pôjdu do zajatia,všetci, čo ťa koristia, budú korisťoua všetci, čo ťa plienia, budú plenom. 17Lebo ti zacelím jazvua rany ti vyliečim,hovorí Pán,veď ťa volajú Odohnaná,Sion, ktorý nik nehľadá.
Obnova národa
18Toto hovorí Pán:Hľa, obrátim osud Jakubových stanov,nad jeho šiatrami sa zľutujem,mesto sa zbuduje na svojich kopcocha palác bude stáť na pravom mieste. 19Chválospev sa bude z nich ozývaťa hlas veselosti,rozmnožím ich, neumenšia sa,oslávim ich, neoslabnú. 20Jeho synovia budú ako kedysi,ich obec sa upevní predo mnoua navštívim všetkých, čo ich utláčajú. 21Vládcu bude mať z vlastných radova panovníka si sám zrodí.Priblížim si ho a príde ku mne,veď ktože by nasadzoval života priblížil by sa mi - hovorí Pán. 22I budete mojím ľudoma ja budem vaším Bohom. 23Hľa, zúri Pánova víchrica, hnev,víchor sa rúti,zúri nad hlavou bezbožníkov! 24Neodvráti sa Pánov hnev,kým nesplní a neustáliplány svojho srdca,na konci dní to pochopíte.