Jer 47

Jer 47

Proti Filištíncom. -
1Slovo, ktoré Pán prehovoril k prorokovi Jeremiášovi o Filištíncoch skôr, než faraón porazil Gazu. 2Toto hovorí Pán: "Hľa, vystupujú vody od severu,stávajú sa rozvodneným potokom,zaplavujú zem a všetko, čo je na nej,mesto i jeho obyvateľov.A ľudia volajú,kvília všetci obyvatelia zeme 3od dupotu kopýt jeho žrebcov,od lomozu vozov, od hrkotu kolies.Otcovia sa neobrátia k deťom,lebo im klesajú ruky 4pre deň, ktorý prišielzničiť všetkých Filištíncova vyhubiť Týru a Sidonuposledné zvyšky spojencov.Áno, Pán zničí Filištíncov,zvyšky ostrova Kaftor. 5Na Gazu príde plešivosť,Askalon je znivočený;pozostatky Enakovcov,dokedyže sa budete zraňovať? 6Ó, Pánov meč,dokedy nebudeš mať odpočinku?Vráť sa do svojej pošvy,oddýchni si a prestaň! 7Akože si odpočinie,keď mu Pán dal rozkaz?Proti Askalonu a brehu mora,kam ho postavil."