Nm 12

Nm 12

Áron a Mária sa spriečujú Mojžišovi
1Mária a Áron hovorili však zle o Mojžišovi pre Kušiťanku, ktorú si vzal za ženu. Oženil sa totižto s kušitskou ženou. 2Vraveli tiež: "Vari Pán len Mojžišovi hovoril? A nehovoril aj nám?" Pán to však počul. 3Kým Mojžiš bol veľmi tichý muž, (tichší) ako všetci ostatní ľudia na svete.
Potrestanie Márie
4A Pán hneď hovoril Mojžišovi, Áronovi a Márii: "Choďte všetci traja k stánku zjavenia!" Keď oni traja prišli, 5Pán zostúpil v oblačnom stĺpe, vstúpil do vchodu stánku a zavolal Árona a Máriu. Oni dvaja predstúpili 6a riekol im: "Počúvajte moje slová: Ak je medzi vami prorok,tak sa mu zjavujem ja, Pán, vo videnía hovorím s ním vo sne! 7No nie tak s mojím služobníkom, Mojžišom!On je v celom mojom dome najvernejší. 8Ja sa s ním rozprávam od úst k ústam,otvorene a nie v hádankách -a on môže hľadieť na Pánovu podobu.Prečo ste sa teda nebáli hovoriťproti môjmu služobníkovi Mojžišovi?" 9I vybúšil proti nim Pánov hnev a odišiel. 10Keď sa oblak vzdialil od stánku, Mária razom obelela malomocenstvom ako sneh. A keď sa Áron k nej obrátil, videl, že je malomocná. 11Vtedy Áron povedal Mojžišovi: "Pán môj, nedaj nám trpieť za hriech, ktorého sme sa dopustili vo svojej nerozumnosti! 12Nedopusť, aby bola ako mŕtve dieťa, ktorého telo býva pri východe z materského života napoly zhnité!" 13Tu Mojžiš volal k Pánovi: "Bože, uzdrav ju, prosím!" 14A Pán mu odpovedal: "Keby jej otec napľul do tváre, nemusela by sa sedem dní červenať? Nech je teda sedem dní vylúčená z tábora! Potom sa vráti zasa späť." 15Mária teda bola sedem dní vylúčená z tábora. Ľud sa však nepohýnal ďalej, kým Máriu nepriviedli späť.