Rút 4

1
2
3
4

Rút 4

Rokovanie v bráne mesta.
1Bóz sa odobral do brány (mesta) a sadol si tam. Keď ta prišiel aj príbuzný, o ktorom Bóz hovoril, povedal mu: "Poď sem, ty a ty, a posaď sa!" On pristúpil a sadol si. 2Nato si Bóz vybral desať mužov spomedzi starších mesta a povedal im: "Posaďte sa sem!" A oni si posadali. 3Potom povedal tomu príbuznému: "Noemi, ktorá sa navrátila z Moabskej roviny, dáva do predaja čiastku poľa, čo patrila nášmu bratovi Elimelechovi. 5Bóz hovoril ďalej: "Ak dnes nadobúdaš z Noeminých rúk pole, si povinný vziať si aj Moabku Rút, manželku zosnulého, aby si oživil meno zomrelého pre jeho dedičstvo." 6Príbuzný povedal: "Tak ho nemôžem odkúpiť, lebo by som si zničil svoj dedičný podiel. Odkúp si ty, čo som mal ja odkúpiť, lebo ja ho kúpiť nemôžem." 7Od starodávna bolo v Izraeli (zvykom) pri kupovaní alebo pri zámene vecí, aby bola celá záležitosť pevná, že jeden si vyzul obuv a podal ju druhému. To bolo ako potvrdenie v Izraeli. 8A tak si vyzul obuv aj ten príbuzný, ktorý povedal Bózovi: "Odkúp si ho ty!" 9Nato povedal Bóz starším (mesta) a všetkému ľudu: "Dnes ste mi svedkami, že som z Noeminých rúk kúpil všetko, čo patrilo Elimelechovi, aj všetko, čo patrilo Kiljonovi a Machlonovi. 10Ale aj Machlonovu manželku, Moabku Rút, som získal za ženu, aby som zomrelému splodil potomka pre jeho dedičstvo, aby nebolo meno zosnulého vymazané spomedzi jeho bratov a z brán jeho (rodného) mesta. 11Vy ste toho dnes svedkami." 13Bóz si ju teda vzal a stala sa mu manželkou. Keď s ňou obcoval, Pán bol k nej dobrotivý, takže počala a porodila syna. 14Tu hovorili ženy k Noemi: "Nech je zvelebený Pán,ktorý ti dnes neodoprel ochrancu. 15Nech sa jeho meno (pochvalne) uvádza v Izraeli!Nech ti je potešením dušea živiteľom v dňoch staroby.Porodila ti ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje.Ona ti je oveľa lepšia ako sedem synov." 16Noemi vzala chlapca, vložila si ho do lona a bola mu pestúnkou. 17Susedky mu dali meno a hovorili si: "Vnuk sa narodil Noemi." A nazvali ho Obedom. On je otcom Izaiho, Dávidovho otca. 18Toto je Fáresov rodostrom: Fáres bol Ezronovým otcom, 19Ezron bol Aramovým otcom, Aram bol Aminadabovým otcom, 20Aminadab bol Násonovým otcom, Náson bol Salmonovým otcom, 21Salmon bol Bózovým otcom a Bóz bol Obedovým otcom. 22Obed bol otcom Izaiho a Izai bol Dávidovým otcom.