Tob 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tob 11

Tóbiho uzdravenie od slepoty.
1Keď sa na spiatočnej ceste priblížili ku Kaserínu, ktorý je oproti Ninive, Rafael povedal: 2"Vieš v akom stave sme zanechali tvojho otca. 3Poponáhľajme sa pred tvojou ženou a pripravme dom, kým prídu ostatní. 4Vezmi so sebou aj žlč z ryby." A vyrazili obaja spoločne. Bežal s nimi aj pes. 5Anna sedávala a vyzerala na cestu, ktorou odišiel jej syn. 6A keď ho videla prichádzať, povedala jeho otcovi: "Syn ti prichádza, aj ten muž, čo ho sprevádzal!" 7Rafael povedal Tobiášovi prv, ako prišiel k otcovi: "Viem, že sa mu oči opäť otvoria. 8Potri mu oči rybou žlčou! Liek zaberie a beľmo sa mu z očí odlúpne. Tvoj otec zasa nadobudne zrak a bude vidieť svetlo." 9Anna mu bežala v ústrety, hodila sa svojmu synovi okolo krku a povedala mu: "Že ťa zas vidím, syn môj! Teraz už môžem zomrieť." A plakala. 10Aj Tóbi vstal a hoci sa potkýnal, vyšiel pred vráta dvora. Tobiáš pribehol k nemu 11s rybou žlčou v ruke, dýchol mu do očí, podoprel ho a povedal: "Neboj sa, otče!" Potrel mu liekom oči a nechal ho pôsobiť. 12Potom oboma rukami odlúpol beľmo z kútikov jeho očí. 13Tóbi sa mu hodil okolo krku, plakal a hovoril: "Zasa ťa vidím, syn môj, svetlo mojich očí!" 14A pokračoval: "Nech je zvelebený Boh!Nech je zvelebené jeho veľké meno!Nech sú zvelebení všetci jeho svätí anjeli! 15Lebo on ma udrel, ale potom sa nado mnou zmiloval.A teraz vidím svojho syna Tobiáša!" Tobiáš vošiel s radosťou do domu a z celého srdca velebil Boha. Potom oznámil svojmu otcovi, že sa jeho cesta vydarila a priniesol peniaze. Aj to, ako si vzal Raguelovu dcéru Sáru za manželku a že prichádza aj ona a už je celkom blízko pri ninivskej bráne. 16Vtedy Tóbi vyšiel svojej neveste k ninivskej bráne naproti a radoval sa a velebil Boha. Keď ho obyvatelia Ninive videli prichádzať, ako kráča vo svojej plnej sile a nik ho nevedie za ruku, veľmi sa divili. A Tóbi vyznával pred nimi, že sa Boh nad ním zľutoval a otvoril mu oči. 17Potom sa Tóbi priblížil k Sáre, manželke svojho syna Tobiáša, a požehnal ju: "Vítam ťa, dcéra moja! Nech je zvelebený tvoj Boh, ktorý ťa priviedol k nám, dcéra! Nech je požehnaný tvoj otec a nech je požehnaný môj syn Tobiáš a buď požehnaná aj ty, dcéra moja! Vojdi do svojho domu v zdraví, s požehnaním a s radosťou. Vojdi, dcéra moja!" 18V ten deň naplnila radosť všetkých Židov, čo bývali v Ninive. 19K Tobiášovi prišli aj Achikar a Nadab, jeho bratanci, a blahoželali mu.