Tob 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tob 8

Prvá noc novomanželov.
1Keď prestali jesť a piť, rozhodli sa ísť spať. Mladíka odprevadili a zaviedli ho do spálne. 2Vtedy si Tobiáš spomenul na Rafaelove slová, vybral z kapsy, ktorú mal so sebou, rybie srdce a pečeň a vložil to na žeravú pahrebu z kadidelnice. 3Vôňa ryby odpudila zlého ducha, ktorý ušiel do končín Horného Egypta. Rafael sa hneď odobral za ním, dal ho tam do okov a vrátil sa. 4Keď rodičia odišli a zavreli dvere izby, Tobiáš vstal z lôžka a povedal Sáre: "Vstaň, sestra! Modlime sa a prosme nášho Pána, aby nám preukázal milosrdenstvo a spásu." 5Ona vstala a začali sa modliť a prosiť Pána, aby im daroval spásu. Začali slovami: "Zvelebený buď, Bože našich otcov,a nech je zvelebené tvoje meno po všetky veky vekov!Nech ti dobrorečia nebesiai všetko tvoje stvorenie po všetky veky! 6Ty si stvoril Adamaa utvoril si Evu, jeho ženu, aby mu pomáhala a podporovala ho.Z oboch vzišlo celé ľudské pokolenie.Ty si povedal:»Nie je dobre človeku samému;urobme mu pomoc, ktorá mu bude podobná.« 7Teraz si neberiem túto moju sestru z chlipnosti,ale s čistým úmyslom.Zmiluj sa dobrotivo nado mnou i nad ňou,aby sme sa spoločne dožili staroby." 8Nato obaja povedali: "Amen, Amen!" 9A potom celú noc spali. Ale Raguel vstal, vzal so sebou sluhov a šli vykopať hrob. 10Lebo si povedal: "Ak by zomrel, aby sme neboli všetkým na posmech a na potupu." 11Keď ho vykopali, vrátil sa Raguel domov, zavolal svoju ženu 12a povedal jej: "Pošli jednu zo slúžok, nech sa ide pozrieť, či žije. Ak je mŕtvy, pochováme ho, aby sa to nik nedozvedel." 13Poslali teda slúžku, rozsvietili lampu a otvorili dvere. Ona vošla dnu a našla ich ležať a obidvoch spať. 14Keď slúžka vyšla, oznámila im, že žije a že sa nič zlého nestalo. 15Tu zvelebovali nebeského Boha a hovorili: "Zvelebený si, Bože, všetkým čistým zvelebovaním!Nech ťa zvelebujú všetci po všetky veky! 16Zvelebený si za to, že si ma potešila že sa nestalo, čoho som sa obával,ale urobil si s nami podľa svojho veľkého milosrdenstva. 17Zvelebený si za to,že si sa zmiloval nad dvoma jedináčikmi. Preukáž im, Pane, milosť a spásua doveď ich život do koncav radosti a v milosti." 18Potom Raguel rozkázal svojim sluhom, aby zahrnuli jamu skôr než rozvidnie.
Svadobná hostina.
19Svojej manželke kázal, aby napiekla veľa chleba. Sám šiel do stáda, priviedol dve teliatka a štyri barany; rozkázal ich zabiť a začali pripravovať hostinu. 20Potom zavolal Tobiáša a pod prísahou mu povedal: "Za štrnásť dní odtiaľto nikam neodídeš, ale ostaneš tu, budeš jesť a piť so mnou a potešíš dušu mojej dcéry, ktorá zakúsila toľko príkorí. 21Z toho, čo mám, si polovicu vezmi a vráť sa v zdraví k svojmu otcovi. I druhá polovica bude vaša, keď ja a moja žena zomrieme. Maj odvahu, syn môj! Ja som tvoj otec a Edna tvoja matka; my sme tvoji rodičia ako i tejto tvojej sestry odteraz a navždy. Maj odvahu, syn môj!"