Zjv 8

Vypočuj si kapitolu
Stiahni si kapitolu

Zjv 8

Otvára sa siedma pečať.
1A keď Baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi asi pol hodiny ticho. 2A videl som sedem anjelov, čo stoja pred Bohom a dostali sedem poľníc. 3Prišiel aj iný anjel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Dostal veľa kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, čo je pred trónom. 4A dym kadidla s modlitbami svätých vystúpil z ruky anjela pred Boha. 5Potom vzal anjel kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. A nastalo hrmenie, burácanie, blesky a zemetrasenie.
Prvé štyri poľnice.
6A sedem anjelov, čo malo sedem poľníc, sa pripravilo trúbiť. 7Zatrúbil prvý. A nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou a padalo to na zem. Tretina zeme zhorela, tretina stromov zhorela a zhorela všetka zelená tráva. 8Zatrúbil druhý anjel. A akoby veľký horiaci vrch bol vrhnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv 9a zahynula tretina tvorov žijúcich v mori a tretina lodí utonula. 10Zatrúbil tretí anjel. A z neba spadla veľká hviezda, horiaca ako fakľa, a padla na tretinu riek a na pramene vôd. 11Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd, lebo zhorkli. 12Zatrúbil štvrtý anjel. A bola zasiahnutá tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd, aby sa ich tretina zatmela a tretina dňa nemala svetla a noc podobne.
Orol s tromi "beda".
13Potom som videl a počul som orla letieť stredom neba a volať mohutným hlasom: "Beda, beda, beda obyvateľom zeme pre ostatné zvuky poľníc troch anjelov, ktorí ešte majú trúbiť!"