Marek Nikolov - zamilovaný list živého Boha

Marek Nikolov - zamilovaný list živého Boha

Sväté Písmo je pre mňa zamilovaný list živého Boha adresovaný človeku a ľudstvu. Túžim, aby Božie slovo úplne preniklo moje srdce, myseľ, vôľu a intelekt. Sväté Písmo je pre mňa úžasným prostriedkom, ako sa blížiť k úplnému zjednoteniu s Pánom.