O audiosvatepismo.sk

Počúvaj, čítaj, miluj a ži Sväté Písmo spolu s nami. To je zámerom stránky audiosvatepismo.sk.

Pridajte sa ku komunite ľudí, ktorí sú hladní a smädní po dennodennom Božom Slove.

Túžime, aby sa táto stránka stala inšpiráciou pre ľudí k štúdiu Svätého Písma a prostriedkom pre učenie sa statí Písma naspamäť. Naplňme svoje srdcia Božím Slovom, aby sme mohli viac milovať Pána a ľudí vôkol nás.

Očakávame naplnenie slov proroka Amosa „Hľa, prídu dni - hovorí Pán, Jahve - i pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova." (Am 8,11)

Ďakujeme:

Všetkým ľuďom, ktorí sa podielali na čítaní a nahrávaní Sv. Písma (rímsko-katolíckeho) v kostole sv. Ladislava v Bratislave v rokoch 2010 až 2012.
Creative Commons License
Audio záznam je zverejnený pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

Jakubovi Matlákovi za výnimočnú prácu strihu úryvkov audionahrávok.

Jurajovi Vidékymu za vzácne rady a praktickú pomoc v realizácii diela.

Livii Halkman za design stránky. ( http://liviahalmkan.com alebo http://design4soul.co.uk )

Petrovi Marákovi za zhotovenie stránky (www.najednotku.sk).

Spoločenstvu Dobrého Pastiera, že pokrylo finančné náklady spojené s výstavbou stránky.

Pánovi za Sväté Písmo.

Za tvorcov stránky ďakujú Marek Nikolov a Marcel Podolinský.

Pastor Bonus, Uhrovecká 6, 841 07 Bratislava, info@pastorbonus.sk