Prof. Ján Košturiak - človek je stvorený, aby chválil Boha

Prof. Ján Košturiak - človek je stvorený, aby chválil Boha

Čím je človek starší, tým viac začína chápať Sv. Ignáca z Loyoly, ktorý povedal: človek je stvorený, aby chválil Boha, nášho Pána, vzdával mu úctu a slúžil mu, a takto spasil svoju dušu. Nepoznám inú knihu, ktorej čítanie by nás viac približovalo ku správnej ceste k Bohu a spaseniu našej duše.