Viera Prokopcová - V Božom slove je život

Viera Prokopcová - V Božom slove je život

V Božom slove je život. Buduje ma a formuje. Má moc tvoriť nové veci.