1
2
3
4
5
6

Rozličné napomenutia. - 1Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia. 2Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon. 3Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, hoci nie je ničím, sám seba klame. 4Nech každý skúma svoje skutky, a tak sa bude chváliť len sám v sebe, a nie pred iným. 5Veď každý ponesie svoje vlastné bremeno.

6Ten, koho vyučujú slovo, nech sa delí o všetky dobrá s tým, kto ho vyučuje. 7Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať. 8Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život. 9Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. 10Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Záver, 6,11-18

11Pozrite, akými veľkými písmenami vám píšem vlastnou rukou. 12Všetci, čo sa chcú páčiť podľa tela, nútia vás, aby ste sa dali obrezať, len aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž. 13Veď ani tí, čo sa dávajú obrezať, nezachovávajú zákon, ale chcú, aby ste sa vy dali obrezať, aby sa mohli chváliť vaším telom. 14Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.

15Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie. 16A nad všetkými, čo sa budú riadiť týmto pravidlom, pokoj a milosrdenstvo, aj nad Božím Izraelom.

17A odteraz nech ma už nik neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky.

18Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom, bratia. Amen.