"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

KALENDÁR čítania/počúvania Svätého písma

ODPORÚČANÝ POSTUP PRI ČÍTANÍ:

  • Urob si čas – 20 až 30 minút denne, najlepšie v rovnakú dennú dobu.
  • Prežehnaj sa a pomodli sa vlastnými, jednoduchými slovami k Bohu. Vzývaj pomoc Ducha Svätého.
  • Čítajúc, vnímaj Božie slová a buď otvorený výzvam, ktoré adresujú tvojmu každodennému životu.
  • Keď dočítaš, zotrvaj chvíľu v tichu, v uvažovaní nad tým, čo si počul a odpovedaj v modlitbe Bohu na Jeho oslovenie prostredníctvom textu, ktorý si práve čítal.
  • Odškrtni si políčko na znak toho, že dané čítanie si ukončil.
  • Povzbudzujeme ťa, aby ste spoločne vytvorili skupinku 4 – 5 ľudí, ktorí budú každé ráno čítať rovnakú časť Biblie a Katechizmu a potom sa raz týždenne zídete na stretnutí, kde sa budete navzájom deliť s tým, ako vás Pán cez čítané slová oslovili a akým spôsobom Jeho slová nasledujete.
  • Niektoré state môžu pôsobiť nudne, alebo príliš náročne. Nenechaj sa znechutiť, buď trpezlivý, Boh isto prehovorí, aj keď niekedy až po dlhšom období suchopárnosti…

Stiahni si: Ročný plán čítania Svätého písma.pdf

Prihlásiť sa k emailovému odberu počúvania/čitania Sv. písma
Tvoje krstné meno, kvôli osloveniu.
Daj aj priezvisko, ak chceš :-)
Platná e-mail adresa, kde ti budeme posielať plán počúvania/čítania Sv. písma na každý deň.