1
2
3
4

Jonáš vo vnútri ryby. - 1Pán priviedol veľkú rybu, aby pohltila Jonáša; a Jonáš bol vo vnútri ryby tri dni a tri noci. 2Jonáš sa modlil z vnútra ryby k Pánovi, svojmu Bohu, 3a hovoril:

"Volal som zo svojej úzkosti k Pánovi
a vyslyšal ma,
z lona podsvetia som kričal,
počul si môj hlas.

4

Hodil si ma do priepasti,
do hlbín mora
a obkľúčil ma príval.
Tvoje vlnobitia a tvoje vlny
valili sa ponad mňa.

5

A povedal som:
Odvrhnutý som spred tvojich očí,
ale ešte uzriem tvoj svätý chrám.

6

Vody ma obklopili až po hrdlo,
priepasť ma objala,
trsť mi obopäla hlavu.

7

Až k úpätiam vrchov som zostúpil
a závory zeme boli navždy za mnou,
lež vyzdvihol si z hĺbky môj život,
Pane, Bože môj.

8

Keď vo mne klesla moja duša,
rozpamätal som sa na Pána
a moja modlitba došla k tebe
do tvojho svätého chrámu.

9

Tí, čo si ctia lživé tiene,
opúšťajú svoje milosrdenstvo.

10

Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať
a splním, čo som sľúbil;
u Pána je spása."

11I prikázal Pán rybe a vydala Jonáša na suchú zem.