1
Pozdrav. - 1Ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde.