"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pozdrav. - 1Ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde. 2Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši. 3Lebo veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako ty žiješ v pravde. 4Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.

Chvála na Gája. - 5Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, a to pre cudzích. 6Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich vystrojíš na cestu, ako sa patrí vzhľadom na Boha. 7Veď oni sa pre jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú. 8Preto sme my povinní podporovať takýchto, aby sme boli spolupracovníkmi pravdy.

Odbojný Diotrefes. - 9Niečo som už cirkvi písal; ale Diotrefes, ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína, nás neprijíma. 10Preto až prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré robí, keď o nás tára zlomyseľné reči; a akoby mu to nestačilo, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z cirkvi.

11Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel.

Svedectvo o Demetriovi. - 12O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé.

Záver. - 13Mnoho by som ti mal písať, no nechcem ti písať atramentom a perom. 14Dúfam totiž, že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne.

15Pokoj tebe. Pozdravujú ťa priatelia. Pozdrav priateľov, každého osve.