1
2
3
4
5

* Keď odviedli Izrael do zajatia a Jeruzalem ostal opustený, sedel Jeremiáš v plači a týmito žalospevmi nariekal nad Jeruzalemom. Zatrpknutou dušou si vzdychol, zakvílil a prehovoril:

Prvá elégia

Alef 1

Ach, ako sedí osamelé mesto
(kedysi) plné ľudu,
postihol osud vdovy
paniu národov,
kňažná medzi krajinami
ostala poplatnicou.

Bet 2

Prehorko plače v noci,
líca má zaslzené,
niet, kto by ju potešil
zo všetkých jej milencov;
priatelia, tí ju opustili,
prešli k jej nepriateľom.

Gimel 3

Pod nátlakom sa sťahoval Júda,
vo veľkom nevoľníctve;
uprostred národov býva,
spočinku nenachodí.
Dochytili ho stíhači
zbitého útrapami.

Dalet 4

Cesty Siona smútia,
že niet pútnikov na sviatky:
brány má všetky spustnuté.
Žalostia jeho kňazi,
jeho panny sú skľúčené
a on? - ach, trpko mu je!

He 5

Jeho odporci triumfujú,
jeho nepriatelia sú šťastní,
pretože Pán ho skľúčil
pre množstvo jeho hriechov.
Dietky mu ženie do zajatia
pred sebou utláčateľ.

Vau 6

Sionskú dcéru opustila
všetka jej nádhera,
jej kniežatá sú sťa jelene,
čo pastvu nenachodia,
čo bezvládne sa vlečú
pred tvárou stíhača.

Zain 7

Jeruzalem spomína na dni
plaču a biedy,
(na všetky svoje skvosty,
ktoré mal od dávnych dní);
keď mu ľud padal rukou nepriateľa
a nemal pomocníka,
nepriateľ sa naň díval, smial sa
jeho záhube.

Chet 8

Pochybil Jeruzalem veľmi,
preto sa stal odporným,
opovrhli ním všetci ctitelia,
keď uzreli jeho hanbu,
on sám však vzdychá,
odvracia sa preč.

Tet 9

Škvrny sú na jeho vlečkách,
na následky si nespomenul
a poklesol úžasne,
nemá tešiteľa.
"Na moju biedu pozri, Pane,
nepriateľ ma, hľa, premohol!"

Jod 10

Jeho nepriateľ vystrel ruku
na všetky jeho skvosty;
hej, videl, ako do svätyne
vniká mu ľud pohanský,
ktorému zakázal si vkročiť
do svojho zhromaždenia.

Kaf 11

Všetok jeho ľud kvíli,
hľadajú chlieb;
svoje skvosty dali za jedlo,
aby sa do nich vrátil život.
"Pozriže, Pane, zhliadni,
aký som znevážený."

Lamed 12

"Všetci, čo prechádzate cestou,
pozrite a viďte,
či je bôľ ako môj bôľ,
ktorým som postihnutý,
ktorým ma poranil Pán
v deň pále svojho hnevu!

Mem 13

Z výsosti poslal oheň
do mojich kostí a pokarhal ma,
pred moje nohy rozostrel sieť
a nazad ma odohnal,
spravil ma spustošeným,
nemocným po celý deň.

Nun 14

Spriahnuté je jarmo mojich vín,
sú popletené v jeho ruke,
presahujú mi šiju,
klesá mi sila.
Pán ma vydal do rúk,
nemôžem povstať.

Samech 15

Pán zavrhol všetkých vodcov
v mojom strede,
vyhlásil proti mne sviatok,
aby zlomil moju mlaď.
Pán šliapal v lise
panenskú dcéru Júdovu.

Ajin 16

Pre toto ja plačem,
oko mi roní vlahu,
lebo sa vzdialil ten, čo teší,
čo by mi vrátil život.
Moji synovia zhynuli,
veď nepriateľ zvíťazil!"

Pe 17

Sion rozpína ruky,
potešiteľa nemá.
Pán vzbudil proti Jakubovi
jeho susedných nepriateľov,
i stal sa Jeruzalem
medzi nimi odporným.

Sade 18

"On, Pán je spravodlivý,
veď som vzdoroval jeho slovám.
Počujže, každý národ,
a pozri moju bolesť:
panenky moje i junáci
odišli do zajatia.

Kof 19

Volal som svojich milých,
ale tí ma zradili;
kňazi a moji starci
zahynuli v meste,
pretože si hľadali jedlo,
aby si udržali život.

Reš 20

Pozriže, Pane, je mi krušno,
búri sa moje vnútro,
srdce sa vo mne zviera,
hej, veľmi som sa vzpieral;
meč zbíja vonku,
vnútri mám tiež smrť.

Šin 21

Počuli, že ja vzdychám,
potešiteľa nemám,
odporci počuli moju skazu,
tešili sa, že si ty konal,
priviedol si ohlásený deň.
Nech ich stihne to, čo mňa!

Tau 22

Nech príde k tebe všetka ich zlosť,
potom však urob s nimi,
ako si spravil so mnou
pre všetky moje hriechy!
Množstvo je mojich vzdychov
a srdce mi je choré."