"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

1

Zhynie Samária,
pretože sa vzpierala svojmu Bohu;
pod mečom budú padať,
nemluvňatá im rozdrvia,
rozpárajú im ťarchavé.

2

Obráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu,
veď pre svoju vinu si upadol!

3

Vezmite so sebou slová
a obráťte sa k Pánovi;
povedzte mu: "Odpusť každú vinu
a láskavo nás prijmi,
zaplatíme plodom svojich perí!

4

Asýrsko nás nezachráni,
už nebudeme jazdiť na koňoch
a nebudeme viac hovoriť: »Naši bohovia!«
dielam svojich rúk,
lebo u teba nájde milosť sirota."

5

"Vyhojím ich poranenia,
milovať ich budem vďačne,
lebo môj hnev sa od nich odvráti.

6

Budem Izraelu ako rosa,
prekvitať bude ako ľalia
a zapustí korene sťa Libanon;

7

konáre sa mu rozrastú,
nádherný bude ako oliva
a voňať bude ako Libanon.

8

Obrátia sa, čo sedia v jeho tôni,
žiť budú z obilia
a rozkvitnú ako vinič,
ktorý má chýr ako víno z Libanonu.

9

Efraim, čo chceš ešte s modlami?
Ja vyslyším a vzpriamim ho
ako jedľu zelenú.
Že máš ovocie, to je odo mňa."

10

Kto je múdry, aby tieto veci pochopil
a rozumný, aby ich porozumel?
Lebo Pánove cesty sú priame
a spravodliví po nich kráčajú,
ale vzbúrenci na nich klesnú.