"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Rafael Tobiášovým sprievodcom na ceste. - 1Tu Tobiáš odpovedal svojmu otcovi Tóbimu: "Budem robiť všetko, čo si mi rozkázal, otče. 2Ale ako dostanem tie peniaze od Gabaela? Ani on mňa nepozná, ani ja nepoznám jeho. Aký znak mu ukážem, aby ma poznal, uveril mi a dal mi tie peniaze? Ale ani cestu do Médska nepoznám, aby som ta zašiel." 3Tóbi odpovedal svojmu synovi Tobiášovi: "Dal mi potvrdenku s vlastnoručným podpisom a ja som mu dal svoj. Rozdelili sme ju na dve časti a každý z nás si vzal jednu časť. Uložil som ju pri peniazoch. Už je to dvadsať rokov, čo som u neho uložil tie peniaze. Teraz si, syn môj, nájdi spoľahlivého človeka, ktorý by šiel s tebou! Zaplatíme mu za celý čas, kým sa nevrátiš Choď teda ku Gabaelovi a vyzdvihni uňho tie peniaze!"

4Tobiáš išiel hľadať človeka, ktorý by šiel s ním do Médska a ktorý by poznal cestu. Tu videl pred sebou stáť anjela Rafaela, ale ani netušil, že je to Boží anjel. 5A povedal mu: "Odkiaľ si, mladý muž?" On mu povedal: "Som z tvojich bratov, synov Izraela, a prišiel som sem hľadať prácu." Tobiáš pokračoval: "Poznáš cestu, čo vedie do Médska?" 6On odpovedal: "Áno, bol som tam niekoľko ráz a dobre poznám všetky cesty. Často som chodil do Médska a dostal som prístrešie u nášho brata Gabaela, ktorý býva v médskom Rages. Z Ekbatan do Rages je to celkom dva dni cesty. Rages je totiž v horách a Ekbatany sú na rovine." 7Tobiáš mu povedal: "Počkaj ma, mladý muž, idem to oznámiť svojmu otcovi. Potrebujem totiž, aby si šiel so mnou; dám ti tvoju mzdu." 8On mu odvetil: "Počkám ťa, len sa nebav." 9Tobiáš šiel a oznámil svojmu otcovi Tóbimu: "Našiel som človeka z našich bratov, zo synov Izraela." On mu povedal: "Zavolaj mi toho človeka, aby som zistil, z akého rodu pochádza, z akého je kmeňa a či je spoľahlivý, aby šiel s tebou, syn môj." 10Tobiáš vyšiel von a zavolal ho: "Mladý muž, môj otec ťa volá."

Vošiel k nemu a Tóbi ho prvý pozdravil. On mu vravel: "Želám ti veľa radostí." Tóbi mu odpovedal: "Akúže môžem mať ešte radosť?! Som slepý človek a nevidím nebeské svetlo. Žijem v temnotách ako zomrelí, ktorí už nikdy svetlo neuzrú. Zaživa som medzi mŕtvymi. Počujem hlas ľudí, ale ich nevidím." Rafael mu povedal: "Neboj sa, čoskoro ťa Boh uzdraví! Neboj sa!" Tóbi mu povedal: "Môj syn Tobiáš chce ísť do Médska. Nemohol by si ísť s ním a viesť ho? Dám ti, čo si zaslúžiš, brat môj." On mu vravel: "Budem môcť ísť s ním; poznám všetky cesty. Často som chodil do Médska. Poprechodil som všetky jeho roviny a hory a poznám všetky cesty doň." 11Opýtal sa ho: "Brat môj, z akého rodu si a z ktorého kmeňa? Povedz mi to, brat môj." 12On odvetil: "Načo ti treba vedieť kmeň?" I povedal mu: "Chcem vedieť pravdivo, čí syn si a aké je tvoje meno." 13On vravel: "Ja som Azariáš, syn veľkého Ananiáša z tvojich bratov." 14Tóbi mu povedal: "Vitaj a buď zdravý, brat môj! Ale nehnevaj sa, brat, že som chcel poznať tvoj pravý rod. Ty si môj príbuzný a z dobrého, vynikajúceho rodu. Poznal som Ananiáša a Nátana, dvoch synov veľkého Semeliáša. Oni putovali so mnou do Jeruzalema a klaňali sa tam so mnou Pánovi a neodbočili z pravej cesty. Tvoji bratia sú dobrí ľudia; si z dobrého kmeňa. Buď vítaný!" 15A dodal: "Ja ti dám za odmenu drachmu na deň a všetko, čo budeš potrebovať spolu s mojím synom. Choď teda s ním 16a ešte ti pridám na mzde." 17On mu povedal: "Pôjdem s ním, neboj sa. Zdraví pôjdeme a zdraví sa vrátime k tebe, lebo cesta je bezpečná." On mu vravel: "Buď požehnaný, brat môj." Potom sa obrátil na svojho syna a povedal mu: "Priprav, syn môj, čo treba na cestu a choď s týmto svojím bratom. Boh, ktorý je na nebi, nech vás až ta chráni a nech vás v zdraví privedie späť ku mne. Jeho anjel nech vás sprevádza svojou ochranou, syn môj!" Tobiáš sa šiel pripraviť a vybral sa na cestu. Pobozkal svojho otca a matku a Tóbi mu povedal: "Choď v zdraví!"

18Vtedy sa matka pustila do plaču a hovorila Tóbimu: "Prečo si pustil preč moje dieťa! Nie je on oporou našej staroby, on, čo vchádzal a vychádzal pred nami? 19Načo sú nám peniaze?! Ony sú iba smeťami oproti nášmu synovi! 20Zaobišli by sme sa s tým, čo nám dal Pán pre život." 21On jej povedal: "Nerob si starosti! Náš syn v zdraví odchádza a zdravý sa k nám vráti. Tvoje oči ho uvidia v deň, keď sa k tebe vráti zdravý. Nerob si starosti, neboj sa o nich, sestra! 22Pôjde s ním dobrý anjel, jeho cesta sa vydarí a vráti sa zdravý." 23I prestala plakať.