Dávid a Mifiboset. - 1Dávid sa opýtal: "Ostal ešte niekto zo Šaulovho domu? Tomu pre Jonatána preukážem milosrdenstvo." 2V Šaulovom dome bol istý sluha menom Siba. Zavolali ho k Dávidovi a kráľ mu povedal: "Ty si Siba?" Odpovedal: "Áno, k službám!" 3Kráľ sa ho pýtal: "Ostal ešte niekto zo Šaulovho domu? Tomu preukážem Božie milosrdenstvo." Siba odvetil kráľovi: "Je ešte Jonatánov syn, chorý na nohy." 4Kráľ sa ho pýtal: "Kde je?" Siba odpovedal kráľovi: "Je v dome Amielovho syna Machira v Lodabare!" 5A kráľ Dávid ho dal doniesť z domu Amielovho syna Machira, z Lodabaru.

6Keď Mifiboset, syn Šaulovho syna Jonatána, prišiel k Dávidovi, padol na tvár a klaňal sa. Dávid ho oslovil: "Mifiboset!" Odpovedal: "Hľa, tvoj sluha!" 7Dávid mu povedal: "Neboj sa, lebo ti veľmi chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána. Vrátim ti všetky polia tvojho otca Šaula, ty však budeš vždy požívať pokrm pri mojom stole." 8Uklonil sa a vravel: "Čo je tvoj sluha, že sa obraciaš k mŕtvemu psovi, akým som ja?!"

9Potom si Dávid zavolal Šaulovho sluhu Sibu a povedal mu: "Všetko, čo patrilo Šaulovi a celému jeho rodu, dal som synovi tvojho pána. 10Ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia budete mu obrábať zem a znášať (úrodu), ktorá bude slúžiť synovi tvojho pána za pokrm, aby mal čo jesť. Mifiboset, syn tvojho pána, bude vždy požívať pokrm pri mojom stole." Siba mal pätnásť synov a dvadsať sluhov. 11Siba odpovedal kráľovi: "Tvoj sluha urobí všetko tak, ako môj kráľovský pán prikázal svojmu sluhovi." Mifiboset však jedával pri kráľovom stole ako jeden z kráľových synov. 12Mifiboset mal malého syna menom Micha. Všetci, ktorí bývali v Sibovom dome, boli sluhami Mifiboseta. 13Mifiboset však býval v Jeruzaleme, lebo jedol pri kráľovom stole. Bol chromý na obe nohy.