"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Samson v Gaze. - 1Raz zašiel Samson do Gazy. Zazrel tam neviestku a vošiel k nej. 2Keď sa medzi Gazanmi rozchýrilo: "Samson sem došiel" - obkľúčili ho a číhali na neho celú noc v mestskej bráne. Ale celú noc boli ticho. Zaumienili si: "Keď sa rozvidnie, zabijeme ho!"

3Samson však spal len do polnoci. O polnoci vstal, vzal vráta mestskej brány aj s oboma verajami, vytrhol ich aj so závorou, potom si ich vyložil na plecia a vyniesol ich na končiar vrchu, ktorý je naproti Hebronu.

Samson a Dalila. - 4Potom sa zamiloval do istej ženy v údolí Sorek. Menovala sa Dalila. 5Prišli k nej filištínski náčelníci a vraveli jej: "Nahováraj ho a vyzveď sa, v čom je jeho veľká sila, ako by sme ho mohli premôcť a zviazať, aby sme ho znemožnili. Dáme ti každý po tisícsto šeklov striebra." 6Dalila teda vravela Samsonovi: "Vyzraďže mi, v čom je tvoja veľká sila a čím by ťa bolo treba zviazať, aby si bol znemožnený!" 7Samson jej povedal: "Ak ma niekto zviaže siedmimi čerstvými, ešte nevyschnutými šľachami, budem slabý a ako ktorýkoľvek človek." 8Filištínski náčelníci jej teda priniesli sedem čerstvých, ešte nevyschnutých šliach, a zviazala ho nimi. 9Zákerníci sedeli v jej komôrke. Tu skríkla: "Filištínci (idú) na teba, Samson!" On však šľachy roztrhol, ako sa trhá niť, keď sa k nej priblíži oheň. Príčina jeho sily bola i naďalej neznáma.

10Tu povedala Dalila Samsonovi: "Oklamal si ma, luhal si mi! Prezraď mi teraz, čím by ťa bolo treba zviazať!" 11Odpovedal jej: "Ak ma niekto zviaže novými, ešte v práci nepoužitými povrazmi, budem slabý a ako ktorýkoľvek človek." 12Dalila teda vzala nové povrazy a zviazala ho nimi. Potom skríkla na neho: "Filištínci (idú) na teba, Samson!" Zákerníci totiž sedeli v komôrke. On ich však strhol zo svojich ramien ako nejakú niť.

13Dalila dohovárala Samsonovi: "Až doteraz si ma klamal a luhal si mi. Prezraď mi už, čím by ťa bolo treba zviazať?" Odvetil jej: "Ak spletieš sedem vrkočov mojej hlavy s osnovou." 14Keď však zarazila kolík a skríkla na neho: "Filištínci (idú) na teba, Samson!" - prebudil sa zo spánku a vytrhol tkaňový kolík aj s osnovou.

15A opäť mu dohovárala: "Ako môžeš hovoriť, že ma miluješ? Veď tvoje srdce nie je so mnou! Už tri razy si ma oklamal a neprezradil si mi, v čom je tvoja veľká sila." 16A keď deň čo deň naliehala svojimi rečami na neho a unúvala ho, že sa mu znechutil život až na smrť, 17otvoril jej celé svoje srdce a povedal jej: "Britva sa ešte nedotkla mojej hlavy, lebo som zasvätený Bohu od materského lona. Keby ma niekto ostrihal, moja sila by odo mňa odišla, oslabol by som a bol by som ako ktorýkoľvek človek."

18Dalila videla, že jej otvoril celé svoje srdce, preto dala zavolať filištínskych náčelníkov a odkázala im: "Tentoraz príďte, lebo mi otvoril celé svoje srdce!" Filištínski náčelníci k nej došli a priniesli so sebou aj peniaze. 19Uspala ho na svojich kolenách, (zavolala jedného muža) a odstrihla mu z hlavy sedem vrkočov. Tak ho oslabila a jeho sila od neho odišla. 20Keď skríkla: "Filištínci (idú) na teba, Samson!" - prebudil sa zo spánku a povedal si: "Aj teraz vyviaznem ako predtým a strasiem to zo seba." Nevedel totiž, že Pán od neho odstúpil. 21Filištínci ho chytili, vylúpili mu oči, odviedli ho do Gazy a uväznili ho v okovách. Vo väzení musel točiť mlyn. 22Ale po ostrihaní mu vlasy na hlave opäť podrástli.

Samsonova smrť a pomsta. - 23Filištínski náčelníci sa zišli, aby priniesli svojmu bohu Dagonovi veľkolepú obetu a slávili radovánky. A volali:

"Náš boh dal nám do ruky Samsona,
nášho nepriateľa."

24A keď ho ľudia uvideli, velebili svojho boha a vyvolávali:

"Náš boh nám dal do ruky
nášho nepriateľa,
našej krajiny pustošiteľa,
vraha mnohých z nás."

25A keď už boli v dobrej nálade, vyvolávali: "Priveďte Samsona! Nech nám niečo zahrá!" Priviedli teda Samsona zo žalára a hral pred nimi. Postavili ho medzi stĺpy. 26Tu povedal Samson chlapcovi, ktorý ho držal za ruku: "Pusť ma! Chcem sa oprieť o stĺpy, na ktorých spočíva dom." 27V dome bolo plno mužov a žien. Došli tam tiež všetci filištínski náčelníci. A na streche bolo asi tritisíc mužov a žien, ktorí sa prizerali Samsonovi, ako hrá.

28Samson však vzýval Pána a prosil: "Pane, Bože! Rozpomeň sa na mňa a daj mi sily ešte tentoraz, ó, Bože, aby som sa vypomstil aspoň za jedno z mojich dvoch očí." 29Tu Samson nahmatal dva prostredné stĺpy, na ktorých spočíval dom, zaprel sa do nich, pravou rukou do jedného a ľavou do druhého, 30a zvolal: "Nech zomriem s Filištíncami!" Vystrel sa celou silou a dom sa zrútil na náčelníkov a na všetok ľud, ktorý v ňom bol. A mŕtvych, ktorých zabil pri svojej smrti, bolo viac než tých, ktorých pobil za svojho života.

31Jeho bratia a celý dom jeho otca zostúpili, vzali ho, odniesli a pochovali ho medzi Saraou a Estaolom v hrobe jeho otca Manua.

Súdil Izrael dvadsať rokov.