1Pán prehovoril ku mne takto: 2"Ty teda, syn človeka, začni žalospev nad Týrom! 3A povedz Týru, ktorý býva pri vstupe na more a na mnohých ostrovoch kupčí s národmi: Toto hovorí Pán, Jahve:

Týrus, ty vravíš:
»Som vrchol krásy.«

4

V srdci mora tvoje hranice,
budovatelia ťa krásnym spravili.

5

Zo sanírskych cyprusov postavili
všetky tvoje poschodia,
z Libanonu doviezli céder,
by na teba sťažeň vztýčili,

6

veslá z dubov Bášanu
urobili pre teba.
Dali ti slonovinovú palubu
vykladanú drevom jedľovým
z ostrovov kitejských.

7

Vyšívaný bysus z Egypta
boli tvoje plachetky,
slúžili ti za zástavu.
Purpur modrý, červený
z elisajských ostrovov
boli tvojím pokrovom.

8

Ľudia zo Sidonu, Aradu
boli ti za veslárov,
Týrus, tvoji mudrci
boli kormidelníkmi.

9

Gebalskí starci a mudrci
zaprávali v tebe trhliny.

Všetky lode mora a ich námorníci boli u teba, aby prevážali tvoj tovar.

10Peržania, Lúd a Pút boli v tvojom vojsku, boli tvojimi bojovníkmi, u teba si vešali štít a prilbu, oni ti dodávali lesku. 11Synovia Aradu a tvoje vojsko boli na tvojich múroch dookola a boli strážcami v tvojich vežiach; tulce si vešali dookola na tvojich múroch, oni ti zdokonaľovali krásu. 12Taršiš bol tvojím kupcom pre množstvo rôzneho bohatstva; dodávali tvoj tovar za striebro, železo, cín a olovo. 13Javan, Tubal a Mešek boli tvojimi kupcami; ľudské duše a kovové náradie dovážali na tvoj trh. 14Z Togormovho domu dávali na výmenu kone, tátoše a mulice. 15Synovia Dedanu boli tvojimi obchodníkmi, početné ostrovy ti boli príručnými kupcami, ako platbu ti donášali slonovinu a ebenové drevo. 16Aram bol kupcom pre množstvo tvojich výrobkov; karbunkul, purpur, výšivky, bysus, koraly a rubíny ti dávali na výmenu. 17Júda a Izraelov dom boli tvojimi kupcami, obilie z Minitu, voňavky, med, olej a balzam ti dávali na výmenu. 18Damask bol tvojím kupcom pre množstvo tvojich výrobkov, pre množstvo rozličného bohatstva, chelbonského vína a krásnofarebnej vlny. 19Dan, Javan, Uzal ti dávali na výmenu kované železo, škoricu a trsť. Bolo ti to miesto platby. 20Dedan kupčil s tebou s vlnenými prikrývkami pre jazdu. 21Arabi a všetky kniežatá Kedaru boli tvojimi príručnými kupcami, kupčili s tebou barančatami, baranmi a capmi. 22Kupci zo Sáby a Rémy, to boli tvoji kupci, rozličné prvotriedne voňavky, rôzne drahokamy a zlato ti dávali na výmenu. 23Haran, Chene a Eden, kupci zo Sáby, Asýr a Chelmad boli tvojimi kupcami. 24Oni kupčili s tebou na tvojich tržiskách so vzácnymi látkami, plášťmi z modrého purpuru, výšivkami a pestrými prikrývkami, pletenými a trvácimi povrazmi. 25Taršišské lode ti dovážali výmenný tovar.

Plný si bol veľmi a naložený
uprostred mora,

26

zaviedli ťa na veľkú vodu
tvoji veslári:
východný vietor ťa dolámal
uprostred mora.

27Tvoj majetok, články tovaru, námorníci, kormidelníci, tí, čo zaprávali na tebe trhliny a prevážali tvoj tovar, všetci tvoji bojovníci, čo ich len bolo na tebe, a celý zástup, ktorý bol na tebe, padne doprostred mora v deň tvojho stroskotania.

28

Hlasom kriku tvojich kormidelníkov
zachvejú sa pobrežia;

29

zo svojich lodí vystúpia
tí, čo sa chápu vesla,
námorníci a kormidelníci mora
na zem vykročia;

30

hlasno budú volať nad tebou,
kričať budú prehorko,
prach si budú sypať na hlavy
a váľať sa budú v popole.

31

Plešinu si budú robiť pre teba,
opášu sa vrecovinou,
dušou zhorknutou budú plakať nad tebou
trpkým nárekom.

32

Žalospev si budú (v svojom žiali) spievať nad tebou,
budú žialiť za tebou:
Kto bol ako Týrus, čo zhynul
uprostred mora?

33

Keď tvoj tovar z mora prichádzal,
sýtil si mnohé národy,
množstvom svojho bohatstva a tovaru
obohacoval si kráľov zeme.

34

Teraz, stroskotaný, z mora zmizol si
do priepasti vôd;
tvoj tovar a tvoje zástupy
sa ponorili s tebou.

35

Tí, čo obývajú ostrovy,
zdesili sa nad tebou,
ich králi sa strašne zhrozili,
chveje sa im tvár.

36

Kupci kmeňov si pískajú nad tebou,
veď si ostal postrachom,
nikdy viac ťa už nebude."