"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Porážka Izraelitov a Šaulova smrť. - 1Filištínci bojovali proti Izraelitom. Izraeliti utiekli pred Filištíncami a pozabíjaní ležali na vrchu Gelboe. 2Ale Filištínci stíhali Šaula a jeho synov. A tak Filištínci zabili Šaulových synov Jonatána, Abinadaba a Melchisuu. 3Bitka sa zostrila pri Šaulovi. Dostihli ho strelci, mužovia od kuše, ktorí ho ťažko poranili. 4Vtedy Šaul povedal svojmu zbrojnošovi: "Vytas svoj meč a prebodni ma ním, aby ma neprišli prebodnúť títo neobrezanci a nezhanobili ma!" Ale zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál. Preto Šaul uchopil meč a vrhol sa naň. 5Keď zbrojnoš videl, že Šaul je mŕtvy, vrhol sa aj on na svoj meč a zomrel s ním. 6Takto zomreli v ten deň spoločne Šaul, jeho traja synovia, jeho zbrojnoš a všetci jeho mužovia. 7Keď Izraeliti, ktorí boli na druhej strane roviny a za Jordánom, videli, že Izraeliti utekajú a že sú Šaul a jeho synovia mŕtvi, opustili mestá a ušli. Potom prišli Filištínci a usadili sa v nich.

8Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula a jeho troch synov padlých na vrchu Gelboe. 9Odťali mu hlavu, zobrali mu výstroj a poslali kolovať do filištínskej krajiny, aby to zvestovali v chrámoch svojich modiel a ľudu. 10Jeho zbrane uložili v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu obesili na múr Betsanu.

11Obyvatelia Jábes Galaádu sa dopočuli o tom, čo urobili Filištínci so Šaulom, 12vybrali sa všetci bojaschopní mužovia, pochodovali celú noc, sňali Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoly jeho synov z múru Betsanu, vrátili sa do Jábesu a tam ich spálili. 13Potom vzali ich kosti a pochovali ich pod tamariškou v Jábese a postili sa sedem dní.