"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Archa a Dagon. - 1Filištínci teda zajali Božiu archu a odniesli ju z Aben-Ezry do Azotu. 2Potom Filištínci vzali Božiu archu, zaniesli ju do Dagonovho domu a postavili ju vedľa Dagona. 3Azotčania nasledujúce ráno vstali a Dagon bol padnutý tvárou na zem pred Pánovou archou. I chytili Dagona a postavili ho na jeho miesto. 4Keď Filištínci ráno nasledujúceho dňa vstali, Dagon bol padnutý tvárou na zem pred Pánovou archou, Dagonova hlava však a obe končatiny jeho rúk boli odlomené na prahu, ostal z neho len Dagon. 5Preto Dagonovi kňazi a tí, čo vstupujú do Dagonovho chrámu v Azote nestúpia na Dagonov prah až po dnešný deň.

Archa zmluvy vo filištínskych mestách. - 6Na Azotčanov však doľahla Pánova ruka, bil ich a trestal ich vredmi, Azot i jeho okolie. 7Keď obyvatelia Azotu videli, čo sa deje, hovorili: "Nech Božia archa Izraelitov neostane u nás, lebo jeho ruka tvrdo dolieha na nás a na nášho boha Dagona." 8Preto poslami zvolali k sebe všetky filištínske kniežatá a pýtali sa: "Čo máme robiť s archou Boha Izraelitov?" Odpovedali: "Archu Boha Izraelitov treba preniesť do Gétu!" A tak archu Boha Izraelitov preniesli. 9A keď ju preniesli, zaľahla Pánova ruka na mesto (ako veľmi veľký rozvrat) a trestal obyvateľov mesta, malých i veľkých, tak, že sa na nich vyrážali vredy. 10Nato poslali Božiu archu do Akaronu. A keď Božia archa došla do Akaronu, Akaronci volali: "Doniesli archu Boha Izraelitov, aby nás i náš ľud zabili." 11A poslami zvolali všetky filištínske kniežatá a hovorili: "Pošlite preč archu Boha Izraelitov, nech sa vráti na svoje miesto a nech nepobije nás i náš ľud!" Lebo v meste panoval smrteľný zmätok, ťažko naň doľahla Božia ruka. 12Ľudia, ktorí nepomreli, boli potrestaní vredmi a bedákanie mesta vystupovalo k nebu.