Prečo to len Boh dopúšťa?

1

Prečo od Všemocného skryté nie sú osudy
a tí, čo ho poznajú, nevidia jeho dni?

2

Veď hriešnici prekladajú medzníky
a odvádzajú stádo pastierom.

3

Ba sirotám aj osla oni odženú
a býka vdove vezmú za záloh.

4

Odháňajú z cesty bedárov
a biedni sa v kraji všetci musia skryť.

5

Iní na spôsob divých oslov na púšti
vychádzajú, za korisťou pachtia sa.
Lež tí, čo robia do samého súmraku,
nemajú chleba ani pre deti.

6

Tí kosiť musia na poli aj za noci
a zbierať musia zlému vinicu.

7

Sú bez šiat, nahí musia nocovať,
ani v zime čím prikryť sa nemajú.

8

Aj premočení sú horskými pľušťami,
bez prístrešia túlia sa ku skale.

9

Už od pŕs matky lúpia oni siroty
a biedneho krm berú za záloh.

10

Tak chodia nahí, lebo šaty nemajú,
a vyhladnutí snopky vláčia si.

11

Aj olej tlačia medzi dvoma kameňmi
a hoc lisy šliapu, hynú od smädu.

12

Ba zo (všetkých) miest zmierajúci vzlykajú
a pomoc žiada duša zranených,
Boh si však ich modlitby nevšíma.

Zločinci bez trestu

13

To títo sú odporcami Svetla,
jeho cesty neuznávajú
a na jeho dráhu sa nevrátia:

14

Už na svitaní vstáva vražedník
a zabíja núdznych bedárov;
a v noci sa ako zlodej dobýja.

15

Na tmu striehne aj zrak cudzoložníka.
Vraví si: »Ani oko ma nevidí!«
a tvár si halí závojom.

16

Do domu sa za tmy vlámava
a cez deň sa zamyká.
Títo všetci nepoznajú svetlo,

17

lebo ranný svit im tieňom iba je
a keď rozodní sa, hrôza schvatne ich.

Hriešnici trestu neujdú

18

Na hladine vody trieskou ľahkou sú,
aj ich polia v kraji sú prekliate,
nejdú im lisovníci do viníc.

19

Teplo, úpal vysuší snehové vody,
podsvetie však zasa tých, čo pášu hriech.

20

Lono, ktoré ho počalo, zabudne naň,
jeho sláva sa nebude spomínať.
Ako strom sa zlomí hriešnosť ver'!

21

Trápil ženu neplodnú a bezdetnú,
ani vdove neurobil dobre.

22

Svojou silou ovládol aj mocných,
povstal, lenže nemá nádej života.

23

Boh mu ponechal istotu, spolieha sa,
ale jeho oči nad ním bedlia.

24

Vypína sa kratučko a už ho nieto,
znížili ho celkom, pokosili;
uvädne jak klasu vrchovec.

25

Nie je to tak? Kto ma usvedčí z nepravdy?
A moje slová ktože vyvráti?"