"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

17. Tretia Bildadova reč, 25,1 - 6

1Tu prehovoril Šuachčan Bildad a vravel:

Boh všetko múdro riadi

2

"On má vladársku moc, hroznú silu,
udržuje pokoj na výsostiach.

3

Je možno spočítať jeho zástupy?
A nad kým nevychádza jeho svetlo?

Boh všemohúci a vševediaci

4

Je človek spravodlivý pred Bohom,
čistý, koho porodila žena?

5

Ak jasne nesvieti už ani mesiac
ani hviezdy nie sú v jeho očiach čisté,

6

o čo menej človiečik, ten chrobák,
človeka syn, tento červíček!"