"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Povolanie proroka, hl. 6

Videnie. - 1V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám. 2Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. 3A jeden druhému volal:

"Svätý, svätý, svätý
je Pán zástupov,
celá zem je plná jeho slávy."

4

Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom.

5

Tu som povedal:

"Beda mi, áno, som stratený.
Veď som muž s nečistými perami
a bývam medzi ľudom s nečistými perami;
a moje oči videli kráľa, Pána zástupov."

Očistenie. - 6I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo kliešťami vzal z oltára, 7dotkol sa mi úst a povedal:

"Hľa, toto sa dotklo tvojich perí,
zmizla tvoja vina
a tvoj hriech je odstránený!"

Poslanie

8

Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril:
"Koho mám poslať, kto nám pôjde?"
I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!"

9

Riekol:
"Choď a povedz tomu ľudu:
Čujteže, čujte, no nerozumejte,
viďteže, viďte, no nepoznávajte!

10

Sprav bezcitným srdce tohto ľudu,
jeho uši zaťaž a oči mu zastri,
aby očami nevidel a ušami nepočul,
aby mu srdce nepochopilo
a neobrátil sa a neuzdravil."

11

I vravel som: "Dokedy, Pane?"
Riekol:
"Kým nespustnú mestá, nebudú bez občanov
a domy bez ľudí,
kým nebude zem vyplienená v púšť.

12

Pán oddiali ľudí,
takže bude veľká opustenosť v krajine.

13

A ak v nej ostane ešte desiaty diel,
bude znova ničený ako terebinta a dub,
z ktorého pri stínaní ostane iba kmeň.
Jeho kmeň je svätým semenom."