"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Nespoliehaj sa na nestále veci!

1

Nespoliehaj sa na klamlivý majetok,
ani si nehovor: "Mám dostatok živobytia!"
Lebo ti to nepomôže nič, až príde pomsta a súženie.

2

Kým si pri sile, nechoď za tým, po čom srdce túži,

3

ani si nehovor: "Aký som mocný" -
alebo: "Ktože si ma podrobí za to, čo som urobil?"
Lebo Boh požiada istú odplatu za všetko.

4

Ani nehovor: "Zhrešil som a čo nepríjemné sa mi stalo?"
Najvyšší sa totiž neponáhľa s odplatou.

5

I keď si uzmieril hriech, nebuď zato bez obavy,
aby si (znova) hromadil hriech na hriech.

6

Ani si nehovor: "Pánovo zľutovanie je veľké,
zmiluje sa nad množstvom mojich hriechov."

7

Lebo zľutovanie i hnev chytro vychádzajú od neho
a sleduje hriešnikov jeho hnev.

8

Neodkladaj so svojím obrátením sa k Pánovi,
ani to neodsunuj zo dňa na deň.

9

Lebo jeho hnev príde nečakane
a rozmetá ťa, až príde jeho pomsta.

10

Nebuď ustarostený o klamlivé bohatstvo,
nepomôže ti ničím, až príde súženie a pomsta.

11

Nevej pri každom vetre,
ani nechoď každou cestou;
podľa dvojakého jazyka usvedčujú hriešnika.

12

Pevne sa drž Pánovej cesty,
podľa svojho správneho rozumu a svedomia,
a tak nech ťa sprevádza slovo pokoja a pravdy!

Ako treba používať jazyk

13

V tichosti vypočuj slovo, aby si mu rozumel,
a s rozvahou prednes správnu odpoveď!

14

Ak sa rozumieš veci, povedz o tom blížnemu!
Ak však nie, polož si ruku na ústa,
aby ťa nepristihli pri nerozumnom slove a nezahanbili ťa.

15

Rozumný človek získa si rečou česť a chválu,
ale jazyk nemúdreho mu privedie záhubu.

16

Nedopusť, aby ťa nazvali klebetárom,
a nech ťa nepodchytia v reči a nezahanbia ťa!

17

Zlodejovi hrozí zahanbenie a trest,
však najpotupnejšie je označiť niekoho
za (človeka) dvojakého jazyka;
ale aj na klebetára padá nenávisť, odpor a potupa.

18

Spravodlivo si počínaj! Rovnako v malom i vo veľkom!