Volanie o pomoc proti pyšným

1

Zbormajstrovi. Na osemstrunový nástroj. Dávidov žalm.

2

Pomôž mi, Pane, lebo niet už svätých,
stratila sa vernosť medzi ľuďmi.

3

Falošnými slovami sa klamú všetci navzájom,
hovoria úlisnými perami a srdce majú dvojtvárne.

4

Kiež Pán zničí všetky pery úlisné
a vystatovačný jazyk;

5

lebo hovoria: "Náš jazyk nás preslávi,
ústa sú nám zbraňou;
ktože je pánom nad nami?"

6

"Pretože chudák biedu trie a úbožiak stoná,
povstanem teda," hovorí Pán,
"zachránim toho, ktorým opovrhujú."

7

Pánove výroky sú rýdze
jak striebro pretavené v ohni, bez hliny,
sedem ráz čistené.

8

Pane, ty nás zachováš a ochrániš
pred týmto pokolením naveky.
Navôkol chodia bezbožní
a najhorší z ľudí sa vyvyšujú.