"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Vyslobodenie Izraela z Egypta

1

Keď Izrael vyšiel z Egypta,
dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho,

2

Judea sa stala jeho svätyňou,
Izrael jeho kráľovstvom.

3

More to videlo a zutekalo,
Jordán sa naspäť obrátil;

4

vrchy poskakovali ako barance,
pahorky ako jahňatá.

5

Čo ti je, more, že utekáš,
a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš?

6

Vrchy, prečo poskakujete ako barance
a vy, pahorky, ako jahňatá?

7

Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou,
pred tvárou Boha Jakubovho,

8

čo skalu mení na jazerá vôd
a kameň na pramene vôd.