"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Bože, príď mi na pomoc

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Na spomienku.

2

Bože, príď mi na pomoc;
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

3

Nech sa hanbia a červenajú tí,
čo mi číhajú na život.
Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí,
čo mi chcú zle.

4

Nech ustúpia a zapýria sa tí,
čo mi hovoria: "Tak mu treba."

5

No nech jasajú a radujú sa z teba tí, čo ťa hľadajú,
a nech ustavične volajú: "Nech je zvelebený Boh"
tí, čo tvoju spásu milujú.

6

No ja som úbožiak a bedár;
Bože, ponáhľaj sa ku mne.
Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ,
Pane, nemeškaj.