"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Poďakovanie za kráľovo víťazstvo

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje
a veľmi sa teší z tvojej spásy.

3

Vyplnil si túžbu jeho srdca
a prosbu jeho perí si neodmietol.

4

Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním,
na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata.

5

Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval,
život dlhý, navždy, naveky.

6

Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš,
ozdobuješ ho velebou a nádherou.

7

Robíš z neho požehnanie pre všetky veky,
blažíš ho radosťou pred svojou tvárou.

8

Na Pána sa kráľ spolieha;
neskláti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom.

9

Tvoja ruka zastihne všetkých tvojich nepriateľov,
tvoja pravica nájde tých, čo ťa nenávidia.

10

Urobíš ich ohnivou pecou, keď sa zjaví tvoja tvár;
Pán ich pohltí vo svojom hneve
a strávi ich oheň.

11

Vyhubíš ich rod zo zeme
a ich potomstvo spomedzi ľudí.

12

Lebo proti tebe snuli zlo
a vymýšľali úklady, ale nič nezmôžu.

13

Lebo ich obrátiš na útek,
svoj luk namieriš na ich tvár.

14

Povstaň, Pane, vo svojej sile
a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc.