"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Dôverná modlitba nevinného

1

Dávidov žalm.
Súď ma, Pane, veď kráčam v nevinnosti
a v tebe mám nezlomnú dôveru.

2

Skúmaj ma, Pane, a skúšaj,
ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ.

3

Pred očami mám tvoju dobrotu
a konám podľa tvojej pravdy.

4

Nevysedávam s daromníkmi
a s pokrytcami sa neschádzam.

5

Nenávidím spoločnosť zlosynov
a s bezbožnými si nesadnem.

6

V nevinnosti si ruky umývam
a kráčam okolo tvojho oltára, Pane,

7

aby som ťa mohol verejne chváliť
a rozprávať o všetkých tvojich skutkoch zázračných.

8

Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš,
a miesto, kde je stánok tvojej slávy.

9

Nezatrať moju dušu s hriešnikmi
a môj život s ľuďmi krvilačnými.

10

Ich ruky sú poškvrnené zločinmi,
ich pravica je plná úplatkov.

11

Ale ja kráčam v nevinnosti,
vykúp ma a buď mi milostivý.

12

Moja noha stojí na rovnej ceste;
v zhromaždeniach chcem velebiť Pána.