"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Modlitba za víťazstvo kráľa

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia,
nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.

3

Nech ti pošle pomoc zo svätyne
a nech ťa bráni zo Siona.

4

Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary
a tvoja žertva nech mu je príjemná.

5

Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži,
a nech vyplní každý tvoj zámer.

6

Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva
a v mene nášho Boha dvíhať zástavy.
Nech Pán splní všetky tvoje priania.

7

Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného;
vyslyší ho zo svojho svätého neba,
zachráni ho mocou spásonosnej pravice.

8

Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone,
ale my vzývame meno Pána, nášho Boha.

9

Oni sa zrútia a padnú,
my však stojíme na nohách.

10

Pane, daj vždy víťaziť kráľovi
a nás vyslyš, kedykoľvek ťa budeme vzývať.