Plesanie svätých

1

ALELUJA.
Spievajte Pánovi pieseň novú;
jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

2

Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa,
synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom.

3

Nech oslavujú jeho meno tancom,
nech mu hrajú na bubne a na citare.

4

Lebo Pán miluje svoj ľud
a tichých venčí víťazstvom.

5

Nech svätí jasajú v sláve,
nech sa veselia na svojich lôžkach.

6

Oslavu Boha nech majú na perách
a v rukách meč dvojsečný,

7

aby sa pomstili na pohanoch
a potrestali národy,

8

aby ich kráľom nasadili putá
a ich veľmožom železné okovy

9

a aby ich súdili podľa písaného práva.
Všetkým jeho svätým to bude na slávu. ALELUJA.