Poďakovanie za víťazstvo

1

Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Asafov žalm. Pieseň.

2

Známy je Boh v Judei
a v Izraeli je jeho meno veľké.

3

V Jeruzaleme má stan
a na Sione príbytok.

4

Tam polámal lesklé luky
aj štít, aj meč a zbroj vojnovú.

5

Ty, Zázračný, žiariš
z vrchov plienenia;

6

olúpení boli chrabrí bojovníci.
A teraz spia svoj sen,
ochabli ruky všetkých hrdinov.

7

Bože Jakubov, keď si ty pohrozil,
zmeraveli jazdci aj kone.

8

Si hrozný; kto sa môže vzoprieť proti tebe,
keď sa rozhneváš?

9

Z neba si vyniesol rozsudok;
zem sa zatriasla a zatíchla,

10

keď povstal Boh a súdil,
aby zachránil všetkých tichých na zemi.

11

Lebo teba oslávi aj hnev človeka
a tí, čo vyhnú hnevu, budú sláviť tvoj sviatočný deň.

12

Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a plňte ich;
všetci, čo vôkol neho stojíte, prineste dary Hroznému.

13

Tomu, čo kniežatám smelosť odníma
a pre zemských kráľov je postrachom.