Modlitba chudobného v tiesni

1

Dávidova modlitba.
Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma,
lebo som biedny a chudobný.

2

Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný;
zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.

3

Zmiluj sa, Pane, nado mnou, veď k tebe volám deň čo deň.

4

Obveseľ, Pane, svojho sluhu,
veď k tebe dvíham svoju dušu.

5

Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý
a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.

6

Pane, počuj moju modlitbu,
všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.

7

V deň svojho súženia volám k tebe,
lebo ty ma vyslyšíš.

8

Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane,
a nič sa nevyrovná tvojim dielam.

9

Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe
a budú sa ti klaňať, Pane,
a tvoje meno oslavovať.

10

Lebo si veľký a robíš zázraky,
iba ty si Boh.

11

Ukáž mi, Pane, svoju cestu
a budem kráčať v tvojej pravde.
Daj, aby moje srdce bolo prosté
a malo bázeň pred tvojím menom.

12

Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj,
a tvoje meno oslavovať naveky;

13

veď si bol ku mne veľmi milostivý
a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.

14

Bože, pyšní povstali proti mne
a tlupa násilníkov mi čiahala na život;
nechceli ťa mať pred očami.

15

No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý,
zhovievavý, veľmi milostivý a verný.

16

Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou;
daj silu svojmu služobníkovi,
zachráň syna svojej služobnice.

17

Nech som dôkazom tvojej dobroty,
aby moji nenávistníci s hanbou videli,
že ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil.