Boh - pomstiteľ spravodlivých

1

Bože odplaty, Pane,
Bože odplaty, zjav sa.

2

Povstaň, ty, ktorý súdiš zem,
odplať pyšným, čo si zaslúžili.

3

Dokedy ešte hriešnici, Pane,
dokedy ešte budú hriešnici jasať?

4

Dokedy budú rečniť a opovážlivo hovoriť
a chvastať sa tí, čo páchajú zločiny?

5

Pane, šliapu po tvojom ľude
a tvoje dedičstvo týrajú.

6

Vraždia vdovy a cudzincov
a zabíjajú siroty.

7

A hovoria si: "Pán to nevidí,
nevie o tom Boh Jakubov."

8

Pochopte to, vy, nerozumní v národe;
kedy to porozumiete, hlupáci?

9

Že by ten, čo vsadil ucho, nepočul,
alebo ten, čo oko stvoril, že by nevidel?

10

Že by netrestal ten, čo vychováva národy,
čo učí ľud múdrosti?

11

Pán pozná ľudské myšlienky
a vie, aké sú márne.

12

Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš
a poúčaš o svojom zákone,

13

aby si mu uľavil v dňoch nešťastných,
kým pre hriešnika nevykopú jamu.

14

Lebo Pán neodvrhne svoj ľud
a neopustí svoje dedičstvo.

15

Súd sa zasa navráti k spravodlivosti
a spravodlivosťou sa budú riadiť všetci statoční.

16

Proti ničomníkom ktože mi pomôže
a kto sa ma zastane proti páchateľom zla?

17

Keby mi Pán nebol pomohol,
už by som bol býval v ríši mlčania.

18

Ledva poviem: "Noha sa mi potkýna,"
hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.

19

A keď sa v mojom srdci kopia starosti,
vzpružuje ma tvoja potecha.

20

Veď či je zlučiteľný s tebou trón bezprávia,
čo vysluhuje násilie, a nie zákon?

21

Na život spravodlivého sa vrhajú
a odsudzujú krv nevinnú.

22

Mne sa však Pán stal pevnosťou
a skalou útočišťa môj Boh.

23

On im odplatí za ich neprávosť
a ich vlastnou zlobou ich vyhubí,

24

vyhubí ich Pán, Boh náš.